Леся Качмарик-Бойсин

Леся Качмарик-Бойсинлікар-педіатр, лікар сімейної медицини
КАЧМАРИК-БОЙСИН ЛЕСЯ ПЕТРІВНА
 

Освіта

Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького, 1994 рік
Спеціальність - "Педіатрія",  (1996), "Загальна практика - сімейна медицина" (1996)

 

Спеціалізація
 
Лікар-педіатр загальної практики, спеціалізується на лікуванні хвороб внутрішніх органів у дітей, починаючи з народження і до повноліття.
Займається діагностикою, лікуванням та профілактикою основних дитячих та інфекційних захворювань та патологічних станів, проводить консультації з питань вакцинації, догляду за дітьми, гігієни та валеології, грудного вигодовування та раціонального харчування дітей різного віку.
 

Кваліфікаційна категорія

Вища зі спеціальності "Педіатрія"

У травні 2000 року достроково атестована на другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю "Педіатрія".
У листопаді 2002 року достроково присвоєно першу кваліфікаційну категорію за цією ж спеціальністю.
У жовтні 2005 році достроково атестована на вищу кваліфікаційну категорію.
У 2010 та 2015 роках підтвердила вищу категорію із педіатрії у Центральній атестаційній комісії МОЗ України (м.Київ).
 

Стаж роботи 

Загальномедичний – 37 років, лікарський - 28 років
 

Про себе

"Здоров'я – це безцінний дар природи, воно дається, на жаль, не навіки, його треба берегти. Але здоров'я людини багато в чому залежить від неї самої, від її способу життя, умов праці, харчування, її звичок..." (І. П. Павлов)

Застосовую у своїй діяльності сучасні методи діагностики та лікування, акцентую увагу на формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я людини в духовному, психічному, фізичному і соціальному планах.

Працюю асистентом кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького

 

Курси підвищення кваліфікації
 
Постійно вдосконалює знання на семінарах, курсах підвищення кваліфікації та тематичних циклах, а також на регіональних, всеукраїнських, міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, конгресах та школах.

Брала участь в організації та проведенні регіональних, міжнародних конференцій.

У вересні 2007 року пройшла навчання в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на факультеті підвищення кваліфікації викладачів з педіатрії „Вища медична освіта і Болонський процес”.

У квітні 2015 року пройшла навчання для викладацького складу у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика з ТУ „Дистанційне навчання у медицині”.

Пройшла курси тематичного удосконалення "Фармакотерапія в отоларингології", ЛНУ ім. Д. Галицького, 2020 р.

Підвищила професійні компетентності за програмою "Правовий захист лікарів" MCFR, 2021 р.
 

Дипломи та сертифікати

У  2000 році пройшла курс „Невідкладна медична допомога на догоспітальному етапі” за програмою АМСОЗ.
У 2009 році брала участь у семінарі-тренінгу з питань надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді (МОЗ України, ЮНІСЕФ).
 

Статті, публікації 
 
Маю публікації в наукових журналах, у тезах матеріалів науково-практичних конференцій, конгресів, а також виступи на міжнародних, національних, регіональних конференціях, конгресах. Беру участь у розробці методичних рекомендацій, у написанні підручників.
 
Опубліковано матеріали методичних рекомендацій «Локальні клінічні протоколи надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на догоспітальному етапі», «Надання допомоги на різних етапах при інфекційних хворобах для педіатрів та сімейних лікарів» та підготовлено до друку матеріали методичних рекомендацій.
 
Друковані праці
 
1. Впровадження скринінгових програм та ступеневої діагностики при захворюваннях гастродуоденальної зони у школярів // Практична медицина. – 2006. – Т.12, No3. – С. 83-87.
 
2. Сучасний підхід до діагностики захворювань гастро- дуоденальної зони у школярів // Материалы І Между- народной научно-практической
конференции ”Наука и технологии: шаг в будущее – 2006”. – Т.15. Медицина. – Белгород: Руснаучкнига, 2006. – С. 31-36.
 
3. Невиразкова диспепсія: проблеми і шляхи їх вирішення // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Сучасні технології в гастроентерології та нутріціології» . – Львів, 2007. – С.14-16.
 
4. Скринінгові програми та критерії діагностики захворювань травної системи у школярів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки діагностики та лікування дитячих захворювань» - Івано-Франківськ, 2007. - С.20.
 
5. Аналіз факторів ризику захворювань гастро- дуоденальної зони за результатами анкетування школярів // Лекарь. – 2008. - No3-4. – С. 79-81.
 
6. Харчування школярів – важливий фактор ризику розвитку гастроентнрологічних захворювань // Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ . – Львів, 2010. – С. 298-299.
 
7. Доцільність та переваги обстеження дітей із захворюваннями гастродуоденальної зони в амбулаторних умовах // Матеріали ХІІІ конгресу
СФУЛТ . – Львів, 2010. – С. 299. (співавт. Няньковський С.Л.)
 
8. Валеологічно-профілактичний центр «Здорова родина» // Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ . – Львів, 2010. – С. 649-650. (співавт. Громнацька Н.М., Степко С.Я.)

Виступи на конференціях, конгресах

1. Впровадження скринінгових програм та ступеневої діагностики при захворюваннях гастродуоденальної зони у школярів. (Обласна
науково-практична конференція «Університетська клініка сімейної медицини», Львів, 2006).

2. Невиразкова диспепсія: проблеми і шляхи її вирішення. (Обласна науково-практична конференція «Сучасні технології в гастроентерології і нутріціології», Львів, 2007)

3. Скринінгові програми та критерії діагностики захворювань травної системи у школярів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки діагностики та лікування дитячих захворювань» - Івано-Франківськ, 2007. - С.20.

4. Валеологічно-профілактичний центр «Здорова родина» // Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ . – Львів, 2010. – С. 649-650. (співавт. Громнацька Н.М., Степко С.Я.)
 

Читайте також 

Виїзд лікаря сімейної медицини та педіатра Медичного центру NOVO додому


 
Медперсонал

Переваги
  • Висококваліфікований медичний персонал. Участь у міжнародних та всеукраїнських заходах дає можливість застосувати найкращий світовий досвід
  • Зручний графік роботи. Ми працюємо 7 днів на тиждень, в будні з 8:00 до 22:00, в суботу з 8.00 до 21.00, в неділю з 10.00 до 17.00. Записуйтесь та приходьте в зручний для Вас час!
  • Високоточне діагностичне обладнання провідних світових виробників з максимальною безпекою та зручністю для пацієнта.